Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


akcie:11-14.8_prazdniny_na_dunajci_-_deblovky_ii

Deblovky II

Akcia prazdniny na Dunajci 11-14.8

Ubytko: Camp

Ucastnici: Milan + Naty - deblovka (12?)13-14.8

Doprava: autobus


P R O P O Z Í C I E

PRÁZDNINY NA DUNAJCI 2016

Usporiadateľ: Združený oddiel vodnej turistiky (ZOVT) Prešov

Termín akcie: 11.-14. augusta 2016

Doprava: Autobusom usporiadateľa do naplnenia jeho kapacity podľa poradia

prihlášok, člny na vleku, ostatní individuálne.

Ubytovanie: Kemping Červený Kláštor

Prihlášky: do 4.augusta 2016

Janka Kačmariková mobil:0907 396153

e-mail: beruska37@gmail.com

Uveďte počet osôb, počet a typy člnov, e-mail a telefón vedúceho

Program: 11. augusta 2016: 8.00 – odchod autobusu z lodenice Košice- Anička

14.00 – odchod na splav

12. – 13. augusta 2016: 10.00 – odchod na splav

14. augusta 2016 : 9.00 – odchod na splav

15.00 – návrat cez Prešov do Košíc

Platby za dopravu: Doprava na zraz a späť autobusom 5€/osoba

Preprava lodí samostatne: jednomiestna loď 1€

dvoj a viacmiestna loď, raft 2€

Cena za jeden splav 3-4€ (podľa počtu účastníkov)

Zraz účastníkov: 11. augusta 2014 o 8,30 hod pri lodenici ZOVT ,

Košická ul.(ZASAP) Prešov

alebo o 7,30 na Aničke, Košice.

Bezpečnostné Účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi vedúceho akcie. Lode zabezpe-

opatrenia: čiť proti potopeniu, mládež do 18 rokov povinne plávacie vesty.

Oddielové kolektívy si určia vlastnú organizáciu na vode (vedúci, záver,

pomoc na obtiažnych miestach).

Poznámka: Splavuje sa pohraničný úsek rieky Dunajec, preto je nutné vziať si

preukazy totožnosti (cestovné pasy pre deti) so sebou

a dodržiavať režim na pohraničnej rieke podľa pokynov pred splavom.

Každý účastník sa akcie zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo!

9.00 - odchod autobusu z lodenice Prešov

akcie/11-14.8_prazdniny_na_dunajci_-_deblovky_ii.txt · Posledná úprava: 2016/08/08 22:28 od 90.64.71.217